Insegnante Masafumi Katsukawa

Nome: Masafumi Katsukawa
Nato: sabato 16 gen 1960
Grado: 7 Dan Renshi